Novosti

Andro Petrić, dipl. oec. - novi direktor Komunalnog Stari Grad d.o.o.


01.12.2013

Odlukom Gradonačelnika Grada Staroga Grada Vinka Maroevića, koji je ujedno i jedini član - predstavnik Grada Staroga Grada (Osnivača) u Skupštinu Komunalnog Stari Grad d. o. o., sa danom 1. 12. 2013,. godine, za jedinog člana Uprave - direktora toga trgovačekog društva imenovan je Andro Petrić, dipl. oec. iz Selaca kod Staroga Grada. Imenovani će tu dužnost obavljati do 1. 12. 2014. godine, kada će Gradonačelnik u svojstvu Skupštine Komunalnog Stari Grad d.o.o. ponovno donijeti odluku o imenovanju.

developed by Nove vibracije