Novosti

Za dan 11. 12. 2013. u 9:30 sati - zakazana 5. sjednica Županijske skupštine


01.12.2013

U Splitu će se 11. prosinca (srijeda) 2013. s početkom u 9,30 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 5. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 4. sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
3. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
4. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
5. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
6. Prijedlog Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2014,
8. Prijedlog Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2014,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
10. Prijedlog Programa ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša i J.U. za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ za 2014. godinu,
11. Prijedlog Programa razvoja turizma i pomorstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
12. Prijedlog Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
13. Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2014.
14. Prijedlog Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.,
15. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014.
17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije,
18. Izvješće o obavljenoj reviziji Splitsko-dalmatinske županije za 2012. godinu,
19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Brač za 2012. godinu,
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja hvarske baštine za 2012. godinu,
21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Cetinske krajine za 2012. godinu,
22. Prijedlog Odluke o produženju važenja Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije 2011.-2013,
23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o kupnji GS-MS/MS uređaja za određivanje ugljikovodika, pesticida i potvrdnu metodu za opijate Nastavnom zavodu za javo zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,
24. Prijedlog odluke o evidentiranju u poslovnim knjigama procijenjene vrijednosti objekta „Školske poliklinike“
25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju visine naknade za izvršenu obdukciju osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove,
26. Prijedlog Plana o izmjenama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu,
27. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zemlje 3200/4 i čestica zemlje 3200/5 upisane u Z.K.U. 1242, sve K.O. Stari Grad,
28. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, položenog na čestici zgrade 640, PU 452, Z.U. 161, K.O. Trogir,
29. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa suvlasničkih dijelova kulturnog dobra označenog kao čestica zgrade 1556/1, oznake zemljišta: kuća, dvor ukupne površine 141 m², upisane u Z.U. 1290, K.O. Split, anagrafske oznake Split, ulica Šegvića broj 29,
30. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, 42/978 dijela nekretnine označene kao čestica zgrade 863, Z.U. 2378 K.O. Split, u naravi poslovni prostor ukupne površine 41,60 m², istočni dio prizemlja, anagrafske oznake Split, Ban Mladenova 3,
31. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, zgrada u Splitu, Sinjska 4, označena kao kčbr. ZGR 4437, zgrada površine 352 m² i dvorište kao kčbr. ZEM 9136/2, označena kao 3 gospodarske zgrade, dvorište, ukupne površine 453 m²,
32. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 2398, upisane u Z.U. 1370, K.O. Split, anagrafske oznake Split, Priora Petra 4,
33. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, 19/120 dijela čestice zgrade 1684, upisana u Z.U. 372, K.O. Split, u naravi trosoban stan površine 70 m², u prizemlju zgrade u Lukačićevoj 6,
34. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zemlje 459/1, Z.U. 687 i čestica zgrade 324/1 Z.U. 2715, sve K.O. Supetar,
35. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dvosobnog stana položenog na II (drugom) katu zgrade u Splitu, Čulića dvori 8, a kao posebnog dijela zgrade sagrađene na čestici zgrade 4041/2, /3 i /4, Poduložak 4, Z.U. 9033 K.O. Split,
36. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dio čestice zgrade 956/1 i dio čestice zgrade 956/6, Z.U. 1465, Poduložak 22, K.O. Split, u naravi stan u zgradi u Splitu, anagrafske oznake Bana Josipa Jelačića 1,
37. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 31/1 i čestica zgrade 31/2, Z.U. 42, K.O. Supetar, u naravi zgrada površine 158 m²,
38. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dio nekretnine označene kao čestica zgrade 956/1, Z.U. 1465 K.O. Split, u naravi poslovni prostor, anagrafske oznake Split, Bana Josipa Jelačića 1,
39. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dio čestice zgrade 957/15, Z.U. 15036, poduložak 11, K.O. Split, u naravi stan na III. (trećem) katu, označen brojem 12, u površini 113,91 m², anagrafske oznake Split, Marmontova 5,
40. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, za dio čestice zgrade 957/15, Z.U. 15036, K.O. Split, u naravi stan u zgradi u Splitu, anagrafske oznake Marmontova 5,
41. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 803/1, upisana u Z.U. 18371, K.O. Split, u naravi zgrada anagrafske oznake Split, Penića 8,
42. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dio čestice zgrade 1982, Z.U. 10631 K.O. Split, u naravi stan površine 105,41 m², na II. katu zgrade anagrafske oznake Split, Poljana Grgura Ninskog 7,
43. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dio čestice zgrade 3247, Z.U. 9411 K.O. Split, u naravi 45/90 dijela kuće i dvora, anagrafske oznake Split, Bihaćka 14,
44. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dvosobnog stana, površine 88,10 m², položenog na III (trećem) katu zgrade u Splitu, Hrvojeva 10, a kao posebnog dijela zgrade sagrađene na čestici zgrade 1360/2, Z.U. 2961 K.O. Split,
45. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zemlje 9348/5, Z.U. 3409 K.O. Split, u naravi vrt površine 477 m² u Splitu, anagrafske oznake Split, Kneza Mislava 4,
46. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu,
47. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za ratne veterane Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije,
48. Prijedlog zaključka o izboru tri predstavnika otoka u Otočno vijeće.

 

Više na www.dalmacija.hr

developed by Nove vibracije