Novosti

Jedna vrata a nas dvoje ...


22.03.2013

Člankom 10. Pravilnika o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima, stambeni i poslovni objekti kao i objekti javne namjene koji se stalno ili povremeno koriste obilježavaju se brojevima. Da primjena ove odredbe u praksi i nje baš uvijek tako jednostavna, svjedoči priložena fotografija; Jedna vrata - dva broja: koje zgrade obilježavaju!? Saznati možete jedino na licu mjesta.a i tada je pitanje koja je zgrada br. 10. a koja br. 12? Priznat ćete: ipak su zakoni i propisi jedno, a život drugo ...


 

developed by Nove vibracije