Novosti

Petromax - petromas


20.03.2013

U našim krajevima, a posebno na otocima, oduvijek se išlo „pod sviću“. Ribolov „pod sviću“ jedan je od najzanimljivijih i najljepših načina ribolova, a između ostaloga i racionalan, jer se u lovu ostima ne može dogoditi da se ulovi nedorasla riba. Svića podrazumijeva umjetnu rasvjetu (feral) a kajić (plovilo) se smije pokretati samo „manualno“- na vesla. U našim krajevima sviću (feral) zovu „petromas“. Zašto „petromas“. Evo objašnjenja: riječ „petromas“ dolazi od riječi „Petromax“, što je ime najpoznatijeg svjetskog proizvođača petrolejskih lampi (ferala).

developed by Nove vibracije