Novosti

Rezultati popisa stanovnika 2011. godine


30.12.2012

Državni zavod za statistiku objavio je rezultate popisa stanovništva u 2011. godini. Rezultati se odnose na broj stanovnika prema spolu, starosti, državljanstvu, narodnosti, vjeri i materinskom jeziku. Usporedbom sa popisom iz 2001. godine Grad ima manje 36 stanovnika. Po naseljima, Stari Grad ima 21 stanovnika, Dol 37 Selca 3 stanovnika manje, Rudina 16 i Vrbanj 9 stanovnika više Podatke o popisu za Republiku Hrvatsku možete vidjeti ovdje.

 

 

developed by Nove vibracije