Novosti

Lokalna i područna samouprava u novom ruhu


27.12.2012

29. 12. 2012. stupaju na snagu dva zakona ključna za funkcioniranje lokalne i područne (regionalne) samouprave. To su: Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o lokalnim izborima. Oba zakona objavljena us u „Narodnim novinama“ broj 144/12 od 21. prosinca 2012. godine. Redakcijski pročišćen (neslužbeni) tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i Zakon o lokalnim izborima („NN“, broj 144/12) možete naći na linku „Važniji opći i drugi akti“.

developed by Nove vibracije