Novosti

Obavijest umirovljenicima sa područja Grada Staroga Grada


16.12.2012

O B A V I J E S T    U M I R O V LJ E N I C I M A
S A    P O D R U Č J A
G R A D A    S T A R O G A    G R A D A


Grad Stari Grad i ove, 2012. godine, daruje umirovljenicima sa područja Grada Staroga Grada božićnicu u iznosu od 100,00 kn i to onima koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 

 

1. da im osnovica mirovine za studeni 2012. godine iznosi do 1.800,00 kn,
2. da imaju prebivalište na području Grada Staroga Grada (naselja Dol, Vrbanj, Rudina, Selca i Stari Grad).

 

Umirovljenici božićnicu mogu preuzeti u prostorijama Gradske vijećnice (I kat desno) na Novoj rivi br. 3 u dane 19., 20., i 21. prosinca (srijeda, četvrtak i petak) 2012. godine u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

 

 

 

Molimo umirovljenike da sa sobom donesu odrezak mirovine za mjesec studeni 2012. godine i osobnu iskaznicu.

 

 

 

GRADONAČELNICA
Đurđica Plančić, dipl. oec.

 

 

developed by Nove vibracije