Novosti

Održana XLII sjednica Gradskog vijeća


21.12.2012

21. prosinca (petak) 2012. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, održana je 42. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Nakon prihvaćanja predloženog Dnevnog reda (uz jednu dopunu), usvajanja Zapisnika sa prethodne (41) sjednice Vijeća i postavljenih vijećničkih pitanja na koja je odgovaralia Gradonačelnica Đurđica Plančić, vijećnici su jednoglasno (sa 8 glasova "za") donijeli drugi ovogodišnji rebalans (izmjene i dopune) Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu te Izmjene i dopune pretećih Programa: Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programa socijalne skrbi, Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu. Također jednoglasno, sa 8 glasova "za" Vijećnici su donijeli i Proračun Grada Staroga Grada za 2013. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2013. godinu i prateće Programe: Program državanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program socijalne skrbi, Program javnih potreba u kulturi i Program javnih potreba u športu za 2013. godinu. Sa 8 glasova "za"  donesena je Odluka o izmjeni Odluke o gradskom porezima, temeljem koje će poslove razreza, obračuna i naplate gradskih poreza: poreza na kuće za odmor i poreza na naziv (tvrtku) , od 1. siječnja 2013. godine, umjesto dosadašnjeg Poreznog ureda, Ispostave Hvar, obavljati Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada. Na prijedlog Gradonačelnice Vijeće je jsa 7 glasova "za" i 1 glasom "protiv"  donijelo odluku o otpisu određenih novčanih  potraživanja.

 

Opći i drugi akti sa 42. sjednice Gradskog vijeća bit će objavljeni u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 16/12 i na linku: "Važniji opći i drugi akti".

developed by Nove vibracije