Novosti

Sa zgrade u Duoljnjoj koli uklonjena škura i prozori


11.12.2012

Zajedničkom akcijom vatrogasaca DVD.-a Stari Grad i radnika Komunalnog Stari Grad d.o.o. a, po nalogu Gradonačelnice Đurđice Plančić, uklonjeni su derutna škura i prozori sa stojne kuće označene kao čes. zgr. 272 i 273/2 u Duolnjoj koli u Starome Gradu. Unatoč poduzetom, još uvijek prijeti opasnost od mugućeg pada materijala sa krova i prozora, a nije isključeno da bi se i cijela zgrada jednog dana mogla urušiti. Grad Stari Grad je putem Komunalnog redarstva posredstvom AUDIO-e (Agencije za upravljanje državnom imovinom) o svemu pisanim putem obavijestio većinskog vlasnika (7/12 vlasničkog udjela) - Republiku Hrvatsku , nalažući istima poduzimanje hitnih mjera sanacije zgrade.

developed by Nove vibracije