Novosti

Pregled aktivnost Grada Staroga Grada u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije


09.12.2012

Budući da je u tijeku javna rasprava (javni uvid) o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (od 4. do 18. 12.2012.) ovim obavještavamo javnost  o aktivnostima nadležnih tijela Grada Staroga Grada poduzetim u postupku izrade i donošenja Plana. Cjelovit pregled svih do sada poduzetih aktivnosti možete naći na linku "Prostorni planovi", podlinku "Ostali prostorni planovi". Gradonačelnica Grada Starog Grada, Gradski urbanistički odbor i Gradsko vijeće Grada Staroga Grada  raspravljat će o Prijedlogu Izmjena i dopuna  Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, te će u javnom raspravom određenom roku Nositelju izrade Plana uputiti svoje primjedbe i prijedloge.

developed by Nove vibracije