Novosti

Program rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu - poziv za sudjelovanje


03.12.2012

Člankom 45. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09) utvrđeno je da Županijska skupština donosi Program rada kojim utvrđuje poslove i zadaće iz svog djelokruga koji će se izvršiti u određenom programskom razdoblju. Program rada temelji se na provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje djelokrug Županijske skupštine putem donošenja akata i rasprave određenih pitanja. Važan dio Programa rada trebaju biti teme od zajedničkog interesa za gradove i općine u sastavu Županije, te od interesa za Županiju kao cjelinu. Slijedom navedenog pozivamo Vas na dostavu prijedloga za izradu Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu.

 

Program rada Županijske skupštine možete naći na liknu "Obavijesti, oglasi, natječaji i na www.dalmacija.hr

 

developed by Nove vibracije