Novosti

Upis u Vinogradarski registar


27.11.2012

Ministarstvo poljoprivrede je u cilju usklađivanja zakonodavstva u sektoru vina sa pravnom stečevinom EU donijelo Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (NN 121/10, 132/10 i 78/11). Osnovni cilj uspostave Vinogradskog regista je praćenje i provjera proizvodnog potencijala Republike Hrvatske odnosno površina pod vinogradima, a razlog tome je i činjenica da je u Europskoj uniji na snazi zabrana sadnje novih vinograda do 31. prosinca 2015. godine (najkasnije do prosinca 2018. godine ovisno o odluci države članice).

Podaci o površinama pod vinogradima su različiti: prema podacima Agenije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Vinskom registru registrirano je 20.751,96 ha, prema podacima iz ARKODA 24.671,72 ha, a prema podatcima državnog zavoda za statistiku 32.458 ha. Ministarstvo poljoprivrede i Agencija upozoravaju da se površine pod vinogradima, a koje nisu upisane u Vinogradski registar, nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju neće moći naknadno upisati kao vinogradi dok god traje zabrana sadnje novih vinograda te se nece smatrati proizvodnim potencijalom Hrvatske

Uzimajući sve navedeno u obzir želimo skrenuti pozornost proizvođačima kako je evidentiranje površina od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku, ali i za proizvođače grožđa i vina budući da će samo oni koji su upisani u Vinogradarski registar odnosno u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava moći ostvariti prava u sektoru te da će se samo registrirani proizvođači moći stavljati svoje proizvode na tržište.

developed by Nove vibracije