Novosti

Stoji grad ...


18.11.2012

Danas su Starograđani za grad - heroj zapalili svijeće. Da se pamti i nikad ne zaboravi. Uz prizor koji dočarava ova fotografija na pročelju zgrade Dječjeg vrtića "Sardelice", izabrali smo stihove Hrvoja Hededušića: "Stoji grad". Da se pamti i nikad ne zaboravi ...

 

Hrvaoje Hegedušić: 

Stoji grad

 

Pod kišom čelika, ognja i smrti
Gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad
Stoji grad
Vječan k'o narod ponosno stoji
I posljedne dane dušmanu broji
Vukovar, Vukovar


Iz majčina krika sloboda se rađa
I uskoro bijela zaplovit će lađa
Do sunca
Iz krvi i bola niknut će cvijeće
I nikada narod zaboravit neće
Vukovar

Stoji grad

Stoji grad

Pod kišom čelika, ognja i smrti
Gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad
Stoji grad
Vječan k'o narod ponosno stoji
I posljedne dane dušmanu broji
Vukovar, Vukovar


Iz majčina krika sloboda se rađa
I uskoro bijela zaplovit će lađa
Do sunca
Iz krvi i bola niknut će cvijeće
I nikada narod zaboravit neće
Vukovar

Stoji grad

developed by Nove vibracije