Novosti

Sabor o izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi


14.11.2012

Hrvatski sabor će zasjedanje u četvrtak nastaviti objedinjenom raspravom o prijedlogu Zakona o lokalnim izborima i izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema kojem bi se ubuduće, ako se ne usvoji proračun lokalne (regionalne) jedinice, provodili i izbori za čelne ljude izvršne vlasti (načelnik, gradonačelnik, župan), a ne samo za predstavničko tijelo (vijeće, skupština, županija).

Zakonskim izmjenama, koje idu u prvo čitanje, vlada želi ukloniti nedostatke uočene u provedbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je donesen uoči lokalnih izbora 2009. godine. Sadašnje rješenje je bilo da su načelnici de facto nesmjenjivi, u slučaju nedonošenja proračuna padalo bi vijeće i išlo bi se u izbore za predstavničko tijelo, a institut referenduma, odnosno opoziva načelnika, kao jedino sredstvo smjenjivosti u tijeku mandata pokazao se, po ocjeni vlade, nedovoljno promišljenim. Izmjenama se briše i odredba o opozivu načelnika referendumom, ali se uvodi mogućnost da predstavničko tijelo raspiše savjetodavni referendum za pitanja iz svog djelokruga, što do sada nije bilo moguće.

Također se uvodi mogućnost raspuštanja vijeća ako ono ne raspiše referendum koji su svojim potpisima zatražili građani, čime se omogućava građanima veći utjecaj u pitanja koja se tiču lokalne samouprave. Izmjenama se utvrđuje i da se broj članova predstavničkog tijela određuje temeljem broja stanovnika, a ne kao dosad statutom gradova, općina i županija. Prema prijedlogu, mijenja se i način imenovanja u tijela javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, pa bi se ta ovlast, osim ako drukčije nije propisano posebnim zakonom, dala izvršnom tijelu - načelniku, gradonačelniku i županu.

Također, u županijama, gradovima i općinama gdje po udjelu u stanovništvu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na zamjenika župana/gradonačelnika/načelnika izbori bi se održavali istog dana kada i redovni izbori, čime se izbjegavaju dopunski izbori i štede sredstva jedinica lokalne samouprave.

Vlada je u saborsku proceduru uputila i prijedlog Zakona o lokalnim izborima u kojem je izborna tematika lokalne samouprave obuhvaćena jednim zakonom, umjesto dosadašnja dva – o izboru načelnika, gradonačelnika i župana te o izboru članova predstavničkih tijela. Zakon predviđa promjenu termina nezavisna lista i nezavisni kandidat i to u "kandidacijska lista grupe birača" i "kandidat grupe birača", predlaže se i promjena potrebnog broja potpisa za kandidiranje kandidacijske liste grupe birača te za kandidiranje načelnika/gradonačelnika/župana kao kandidata političkih stranaka, odnosno kandidata grupe birača.

 

Izvor: HINA

developed by Nove vibracije