Novosti

20.11. - Sastanak u svezi priprema i provedba lokalne strategije ruralnog razvoja LAG-a Hvara i Visa


14.11.2012

U utorak, 20. studenog u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije održat će se sastanak na temu: Priprema i provedba lokalne strategije ruralnog razvoja LAG-a Hvara i Visa. Sastanak je organizirala Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, u suradnji s UNDP projektom COAST – Područni ured Split, Primus Fortissimus, Regionalni razvojni edukacijski centar, te predstavnicima gradova Hvara, Visa, Komiže, Staroga Grada, općina: Jelsa i Sućuraj.

developed by Nove vibracije