Novosti

Izrađen Idjeni projekt uređenja prometa na području Grada Staroga Grada


07.11.2012

Grad Stari Grad naručio je i od ovlaštenog stručnog izrađivača pribavio Idejni projekt uređenja prometa na svome području. Sukladno važećim zakonskim propisima, projekt je ovih dana upućen MUPU-u Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj radi ishođenja tzv. prethodne suglasnosti. Po pribavljanju prethodne suglasnosti, pristupit će se izradi glavnog projekta uređenja prometa, te donošenju nove Odluke o uređenju prometa na području Grada Staroga Grada.

developed by Nove vibracije