Novosti

Održana XXXV sjednica Gradskog vijeća


19.07.2012

Pod predsjedanjem predsjednika Marija Lušića Bulića, jučer (19. 07.) je u Gradskoj vijećnici u Starom Gradu s početkom u 10:00 sati održana 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada.

Nakon usvajanja predloženog Dnevnog reda (uz jednu dopunu) i Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, te postavljenih vijećničkih pitanja na koja je odgovarala gradonačelnica Đurđica Plančić, vijećnici su jednoglasno (sa 9 glasova «za») donijeli Urbanistički plan uređenja naselja Ivanje Gomile. Plan je donesen nakon što je na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća njegov Konačni prijedlog izmijenjen amandmanom na kojeg je u međuvremenu pribavljena Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisana suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. Ovo je osmi prostorni plan kojeg je, na prijedlog Gradonačelnice Gradsko vijeće donijelo u sadašnjem mandatu. Do sada su doneseni slijedeći planovi: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada, Izmjene i dopune DPU zone oko trajektnog pristaništa, UPU Maslinica, UPU Široki rat, UPU Mala Rudina, UPU Gospodarske zone Vrbanj, UPU Zogonke i UPU Ivanje Gomile. U tijeku su postupci izrade i donošenja: Ciljane izmjene i dopune PPU-a Grada Staroga Grada, UPU-a Brizenica, UPU-a trajektne luke, UPU-a Močice i UPU-a Malo Selo.

Nakon razmjene međusobnih «pisama namjere», Gradonačelnice Grada Staroga grada i Župana Općine Zagorje ob Savi, Vijeće je također jednoglasno, na prijedlog Gradonačelnice donijelo Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Staroga Grada i Općine Zagorje ob Savi (Republika Slovenija). Tako će se donošenjem ove Odluke i potpisivanjem Sporazuma o suradnji kojeg će u prigodi dana dvaju gradova 2. i 16. 08. 2012. potpisati gradonačelnica Đurđica Plančić i župan Matjaž Švagan, na popisu Gradova prijatelja Grada Staroga Grada, pored Samobora, Szent Endrea (Mađarska), Velkih Opatovivca, Letovica i Kunštata (Češka) te Bohinja (Slovenija) naći još jedna prijateljska jedinica lokalne samouprave iz susjedne Slovenije.

U nastavku sjednice Vijeće je raspravljalo o izvještajima o radu trgovačkih društava i javnih ustanova u (su)vlasništvu Grada Staroga Grada za 2011. godinu, te o Izvještaju o radu Turističke zajednice grada Starog Grada za 2011. godinu.

Nakon niz pitanja, različitih, polemičnih i oprečnih mišljenja ocjena i reakcija sudionika poprilično duge rasprave u kojoj su, pored direktora Komunalnog Stari Grad d.o.o, predsjednika Vijeća i Gradonačelnice, sudjelovali gotovo svi nazočni vijećnici Gradskog vijeća iznoseći različite argumente i obrazloženja i koja je u jednom trenutku poprimila neželjeni tijek uslijed incidenta zbog kojeg je jedan vijećnik napustio sjednicu a predsjednik Vijeća istu nakratko prekinuo, uz od strane Gradonačelnice nezadovoljavajuću ocjenu i niz zamjerki vođenju poslova Društva, primljen je k znanju Izvještaj o radu Komunalnog Stari Grad d.o.o. za 2011. godinu.

Izvještaji o radu Hvarskog vodovoda, Muzeja Staroga Grada, Gradske knjižnice i čitaonice i Dječjeg vrtića «Sardelice» i Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem primljeni k znanju gotovo bez rasprave i pitanja, a uz kraću raspravi i nekoliko pitanja i prijedloga primljen je k znanju i Izvještaj o radu Turističke zajednice Grada Starog Grada za 2011. godinu.

Nakon prethodno provedenog Javnog natječaja, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Staroga Grada, Vijeće je na prijedlog Gradonačelnice jednoglasno (sa 6 glasova «za», budući su u međuvremenu još dva vijećnika napustila sjednicu vijeća) donijelo odluku kojom se obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za razdoblje od naredne četiri godine povjerava Uslužnom obrtu «Blitz Instalacije 96» vlasnika Duška Tojića iz Staroga Grada. Po izvršnosti Odluke Gradskog vijeća, Grad Stari Grad zastupan po Gradonačelnici i odabrani ponuditelj o obavljanju poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete zaključit će odgovarajući ugovor.

Uz kraću raspravu, a nakon uvodnog izlaganja Gradonačelnice, Vijeće je sa 5 glasova «za» i jednim suzdržanim glasom donijelo zaključak kojom se prihvaća I varijanta sanacije i rekonstrukcije Gradskog kupališta «Bonj», a sve temeljem prezentiranih varijanti (3) arhitektonskog projekta tvrtke T.U.T.I. d.o.o. iz Splita.

Vijeće je primilo k znanju prethodnu informaciju o projektu izgradnje Vatrogasnog doma u Starome Gradu, za što su se današnjim donošenjem Urbanističkog plana uređenja naselja Ivanje Gomile, stekli svi zakonom propisani uvjeti.

Na kraju sjednice, Vijeće je sa 6 glasova «za» verificiralo odluke donesene na sjednici Koordinacije općina i gradova otoka Hvara 20. lipnja 2012. godine: Zahtjev Državnom inspektoratu za pokretanje postupka preispitivanja i promjene Uredbe Vlade RH o ukidanju ispostave Hvar, Državnog inspektorata i Zamolbe Hrvatskim vodama za davanje podrške hitnoj realizaciji projekta postavljanja drugog podmorskog cjevovoda Brač – Hvar za potrebe vodoopskrbe otoka Hvara. Vijećnici su upoznati i sa, u međuvremenu zaprimljenim odgovorom Državnog inspektorata u kojem se između ostalog, uz konstataciju kako je cit.: «ukidanje Ispostave Hvar prilog racionalizaciji unutarnjeg ustrojstva Državnog inspektorata ..», ali kako će cit.: « nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o državnom inspektoratu, Državni inspektorat Vladi RH predložiti donošenje nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu pa će se tim povodom uzeti u obzir i zahtjev Koordinacije JLS otoka Hvara kaka će se propisivati broj ispostava Državnog inspektorata i njihovo sjedište.».

Sa 6 glasova «za» Vijeće je prihvatilo pokroviteljstvo Grada Staroga Grada nad Državnim prvenstvom u podvodnom ribolovu, koje će se uz domaćinstvo Športske ribolovne udruge «Šarag» iz Staroga Grada, održati u Starome Gradu od 27. do 29. srpnja 2012. godine.

 

 

 

 

Opći i akti doneseni na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada bit će objavljeni u «Službenom glasniku Grada Starog Grada», broj 10/12, te na linkovima «Važniji opći i drugi akti» - podlinku «Akti Gradskog vijeća», a Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Ivanje Gomile bit će objavljena na linku «Prostorni planovi», podlinku «Ostali prostorni planovi».

 

 

developed by Nove vibracije