Novosti

Održana XXXIV sjednica Gradskog vijeća


02.07.2012

2. 07. 2012. u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu, pod predsjedanjem predsjednika Marija Lušića Bulića, održana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Nakon prihvaćanja predloženog Dnevnog reda s jednom dopunom (imovinskopravni predmeti), usvajanja Zapisniika sa prethodne (33.) sjednice Vijeća i i niza vijećničkih pitanja na koja je odgovarala Gradonačelnica Đurđica Plančić, Vijeće je nakon rasprave sa 9 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donijelo Godišnji izvještaj Proračuna Grada Staroga Grada za 2011. godinu, te prihvatilo Izvješća o izvršavanju Programa: održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređanja komunalne infrastrukture, socijalne skrbi, javnih potreba u kulturi i javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2011. godinu. Sa 9 glasova "za" i jednim glasom "protiv", Vijeće je nakon rasprave, donijelo Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu, Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu te Izmjene i dopune Programa: održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređanja komunalne infrastruklture, socijalne skrbi, javnih potreba u kulturi i javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2012. godinu. U nastavku, sa 7 glasova "za" jednim suzdržanim i jednim glasom "protiv" Vijeće je donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zogonke - dijela naselja Stari Grad, dok je Konačni prijedlog Urbanstičkog plana uređenja naselja Ivanje Gomile, amadmanom Gradskog vijeća izmijenjen, te je, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, njegovo donošenje odloženo do pribavljanja suglasnosti Župana odnosno Upravnog djela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. Vijeće je u nastavku sa 7 glasova "za" i jednim suzdržanim glasom donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Močice - poslovna namjena i dio naselja, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja trajektne luke. U okviru imovinskopravnih predmeta, Vijeće je, po zahtjevu Ministarstva pravosuđa, dalo suglasnost na stjecanje prava vlasništva na nekretninama, norveških državljana Henrika Ofstada i Mirjane Mehmedić.

 

Opći i drugi akti sa XXXIV sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada bit će objavljeni u "Službenom glasniku Grada Starog Grada" broj: 9/12 i 9a/12, a važniji opći i drugi akti objavljeni su na ovoj web stranici, na linkovima "Prostorni planovi" i "važniji opći i drugi akti", podlinkovima: "Ostali prostorni planovi", "Akti Gradskog vijeća i "Akti Gradonačelnice", te na linku "Obavijesti, oglasi, natječaji".

developed by Nove vibracije