Novosti

Obavijest građanima za kućne brojeve


29.05.2012

GRAD STARI GRAD

Jedinstveni upravni odjel


Klasa: 015-08/11-01/5
Urbroj: 2128/03-12-2
Stari Grad, 30.svibnja 2012.godine

 

O B A V I J E S T


Pozivaju se građani vlasnici/korisnici kuća u Starom Gradu, koji to do sada nisu napravili, da pristupe u prostorije Grada Starog Grada, Novo Riva 3, radi plaćanja troškova pribave i postavljanja pločica s kućnim brojevima u iznosu od 180,00 kn, a sukladno Odluci o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova (Službeni glasnik Grada Starog Grada 10/10).


Plaćanje je moguće izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 09-13 h.

 

Napominjemo da onim građanima koji ne izvrše uplatu troškova pribave i postavljanja pločice s kućnim brojem, ista neće biti ni postavljena.

 

 

Također, podsjećamo građane Grada Starog Grada na obvezu postavljanja kućnog broja na svojim kućama, te mogućnost kažnjavanja vlasnika kuće koja nema istaknut kućni broj, sve temeljem Zakona o naseljima (NN br.54/88) i Pravilnika o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima(NN broj 4/90).

 

 

Jedinstveni upravni odjel

 

developed by Nove vibracije