Novosti

Dodijeljena koncesijska odobrenja


28.05.2012

25.05.2012

Obavljanje djelatnosti na unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH:

 


1. TRGOVAČKO DRUŠTVO «HELIOS-FAROS» d.d. Stari Grad

 

 

prijevoz putnika brodicom

Brodica 126 – SG "Helios" 12 putnika

Do 31. prosinca 2012.

 

 

 

Obavljanje djelatnosti na području morske obale, unutrašnjim morskim vodama
i teritorijalnom moru RH:

 


1. TRGOVAČKO DRUŠTVO «NEREJIDA d.o.o. Hvar

 

 

organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca

brodica 171-HV  12 putnika

Mikrolokacija: područje Starogradskog zaljeva

Do 31. prosinca 2012.

 

 

2. Obrt za pružanje usluga u turizmu "UGOR", vl. Maciej Czajka, Stari Grad

 

organizacija ronilačkih izleta

brodica 171 HV   12 putnika

Mikrolokacija: područje Starogradskog zaljeva

Do 31. prosinca 2012.

 

 


3. UGOSTITELJSKI OBRT «LANTERNA BRUNA» vl. Pavle Grubišić, Stari Grad

 

ugostiteljstvo i trgovina objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta objekta

Mikrolokacija: Duboka-Fortin

Do 31. prosinca 2012.

 

 


4. UGOSTITELJSKI OBRT «LANTERNA BRUNA», vl. Pavle Grubišić, Stari Grad

 

komercijalno-rekreacijski sadržaji – iznajmljivanje ležaljki  15 kom

Mikrolokacija: Duboka-Fortin

Do 31. prosinca 2012.

 

 

 

 

 

6./7. Obrt za ugostiteljstvo i usluge "HVAR SPORT", vl. Hrvoslava Caktaš,

Stari Grad

 

organizacija jednodnevnoh izleta brzom brodicom

gumeni gliser: 54 SG i 56 SG

Mikrolokacija: ispred cafe bara "Neptun" 

Do 31. prosinca 2012.

 

8. TRGOVAČKO DRUŠTVO "BARTOSZ BARANSKI" d.o.o. Stari Grad

 

 

jednodnevni izleti

brodica 32 SG  8 osoba

Mikrolokacija: staro trajektno pristanište

Do 31. prosinca 2012.

 

9. TRGOVAČKO DRUŠTVO "BAŠETINA" d.o.o. Stari Grad

 

 

iznajmljivanje brodica na motorni pogon

5 SG; 6 SG; 14 SG; 26 SG; 29 SG; 31 SG; 33 SG; 77 SG

Mikrolokacija: od ugla ugostiteljskog objekta "Priko 13" do kuće Dujmović

Do 31. prosinca 2012.

 

 

developed by Nove vibracije