Novosti

Dječji vrtić Sardelice - Obavijest o upisu u Vrtić


28.05.2012

Dječji vrtić »S A R D E L I C E»
Broj: 22/12.
Stari grad 21.05.2012.g.

 

O B A V I J E S T


Upis djece u dječji vrtić u Starom Gradu
te područnom vrtiću u Vrbanju,


traje od 28.05. do 01.06 2012.godine
od 10 do 12 sati.

 

 

Pravo na upis imaju djeca koja
do 31. kolovoza 2012. g.
navršavaju dvije godine života.


Pri upisu potrebno je donijeti
presliku rodnog lista djeteta,
te presliku osobnih iskaznica kao dokaz da je prebivalište roditelja na području
Grada Staroga Grada


i presliku radnih knjižica roditelja
kao dokaz da su oba roditelja zaposlena.

 

Ravnateljica
Tončika Kovačević

developed by Nove vibracije