Novosti

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada


22.05.2012

U "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 8/12 objavljena je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada. Odluka je objavljena i na www.stari-grad.hr , na linku "Prostorni planovi" podlinku "Prostorni plan uređenja Grada Staroga Grada". Na istom linku i podlinku možete naći kompletan Elaborat izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada - tekstualni i grafički dio.

developed by Nove vibracije