Novosti

Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježen u Hvaru


08.05.2012

Gradsko društvo Crvenog križa Hvar obilježilo je Dan Crvenog križa na trgu sv. Stjepana 08.05.2012.godine. Mladež Crvenog križa bila je nositelj obilježavanja ovog dana budući je geslo ovogodišnje manifestacije bio „Mladi u pokretu“. Upriličeno je 7 štandova kao sedam postulata Crvenog križa gdje su bile izložene aktivnosti lokalnog Križa .Građani su šetajući mogli obići sva mjesta gdje je mladež bila prezentirana na udarnom mjestu, zatim je predstavljen projekt „Odgoj za humanost“ gdje su sudjelovali četvrtaši Osnovne škole Hvar, koji su završili drugi ciklus tog programa. Zatim je predstavljen zdravstveni program gdje se ukazalo na aktivnosti koje se provode u Crvenom križu Hvar tijekom godine poput mjerenja tlaka i šećera,uzv gustoće kostiju, ugošćavanje specijalista, propagiranje ranog otkrivanja bolesti dojke kao i sudjelovanje u akcijama „Dan narcisa“ i „Ružičasta vrpca“. Zaseban štand je bio posvećen poznavanju pružanja prve pomoći i službi traženja.Tu je odrađena i vježba prve pomoći. Dobrovoljno darivanje krvi je zaslužilo posebno mjesto na štandu budući da se u te akcije ulaže izuzetan napor zbog nezahvalne starosne strukture stanovnika otoka Hvara. Na štandu AKCIJA prezentirane su akcije u koje se Crveni križ Hvar uključuje na višoj razini, a to su: Zaklada „Ana Rukavina“ , SOS dječje selo Hrvatska,pomoć udruzi „Krijesnica“ i sudjelovanje u akcijama UNICEF-a. Na lokalnoj razini tu su posebno mjesto imale humanitarne pomoći bolesnoj djeci s otoka Hvara, oboljele od raka: Akcija za spas, za Juricu, za Tina .


Posljednji, sedmi štand bio je: Sabirne akcije –HUMANITANI ŠTAND posvećen autističnoj djevojčici Petri iz Starog Grada koja izrađuje ogrlice zajedno s defektologinjom u sklopu terapije. Tu su poseban obol dala djeca iz projekta „Odgoj za humanost“. Oni su obišli svaki kutak oko trga i potrudili se da prodaju svaku ogrlicu kako bi što više prikupili sredstava za Petru. Tom prilikom je prikupljeno 3100,00 kn, a Crveni križ će dodati do 5000,00 kn.Uz štand je medicinska sestra mjerila tlak i šećer.


Manifestacija je popraćena medijski na radio postajama Split i Free For, gdje je sudjelovala ravnateljica Maja B. Također su sva ova događanja popraćena na internet stranicama gradova Hvara i Starog Grada, te na portalu OTOK Hvar.

 

developed by Nove vibracije