Novosti

17.-18.05. - Ekocijan d.o.o. - Obavijest o deratizaciji


07.05.2012

Ekocijan d.o.o. obavještava da će se u razdoblju od 17. 05. – 18. 05. 2012. godine obavljati obvezna (preventivna) deratizacija naselja na području Grada Staroga Grada i na pripadajućem smetlištu. Tijekom akcije izvršavat će se i larvicidna obrada kanalizacija i septičkih jama. Poslovi će biti obavljeni prema Provedbenom planu obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Splitsko-dalmatinske županije u 2012. godini, odnosno prema izvodima Plana za pojedine gradove i općine.

 

 

Ekipa na terenu:

 

 

 

 

Josip Mađer – sanitarni inženjer, izvršitelj DDD poslova
Aljoša Kajfeš – veterinarski tehničar, izvršitelj DDD poslova
Ines Zelenić, sanitarni tehničar, izvršitelj DDD poslova
Ana Bogović, sanitarni inženjer, izvršitelj DDD poslova
Hrvoje Šek, dr. vet. Med., izvršitelj DDD poslova
Tino Sofijanić, sanitarni tehničar, izvršitelj DDD poslova

 

developed by Nove vibracije