Novosti

Održana XXXIII sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


07.05.2012

Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne (32.) sjednice i postavljenih vijećničkih pitanja na koja je odgovorila gradonačelnica Đurđica Plančić, nakon kraće rasprave vijeće je sa 7 glasova "za", jednim glasom "protiv" i jednim suzdržanim glasom donijelo Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada. Usvojenom izmjenama i dopunama, Prostorni plan uređenja Grada Staroga Grada, sukladno Odluci o izradi izmjena i dopuna Plana, iz 2010. i 2011. godine,  usklađen je sa važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji,  drugim zakonskim i podzakonskim propisima i strateškim dokumentima iz oblasti prostornog uređenja. Vijeće je također, nakon kraće rasprave, glasovanjem sa 7 glasova "za" i 2 glasa "protiv" donijelo Odluku o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada, kojim će se omogućiti racionalnije korištenje zemljišta u dijelu gospodarske zone poslovne namjene K na području južno od trajektne luke u Starome Gradu. U nastavku sjednice vijećnici su primil k znanju Informaciju o tekućim mjerama i aktivnostima koje Grad Stari Grad poduzima na izradi i donošenju prostornih planova na svome području.

 

 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada (Odluka o donošenju Izmjena i dopuna; Odredbe za provođenje /pročišćeni tekst/ i Grafički dio Plana /grafički prikazi-listovi/) i Odluka o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada bit će objavljeni na linku: Prostorni planovi - podlinku: Prostorni plan Grada Staroga Grada.

 

Pregled mjera i aktivnosti na izradi i donošenju prostornih planova Grada Staroga Grada objavljen je na linku: Prostorni planovi - podlinku: Ostali prostorni planovi.

 

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada i Odluka o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostorng plana uređenja Grada Staroga Grada bit će objavljene u "Službenom glasniku Grada Staroga Grada", broj: 8/12.

 

developed by Nove vibracije