Novosti

Odgovor predsjednika Uprave Jadrolinije Gradonačelnici


16.08.2011

JADROLINIJA RIJEKA

Rijeka, 17. 08. 2011.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

Gradonačelnica, gđa Đurđica Plančić, dipl. oec.

STARI GRAD

 

Predmet: Putnički terminal u Starom Gradu

 

Poštovana,

 

pomno smo proučili Vaš dopis, KLASA: 342-01/11-01/05, URBROJ: 2128/03-11-1, na kojem Vam zahvaljujemo.

Nakon predugog čekanja trajektna luka u Starom Gradu dobila je putnički terminal kakvog promet koji se tu ostaruje zaslužuje. U potpunosti smo suglasni sa svim primjedbama koje ste u Vašem pismu naveli.

Nažalost, primjedbe za koje ponavljamo da su opravdane, uputili ste na krivu adresu. Naime svi putnički terminali u svijetu uređeni su na način da brodar (ili agencija koja prodaje karte za brodara) unajmljuje prodajno mjesto (koje može mijenjati korisnika ovisno o promjeni brodara ili agencije), a čekaonice i ostale neophodne sadržaje za prijem putnika (toaleti i sl.) u nadležnosti su lučke uprave ili subjekta kojemu je lučka uprava izdala koncesiju. Za Vašu informaciju u Rijeci je putnički terminal otvoren prije dvije godine na navedenom principu, u Anconi je situacija ista, a i 50% "šalter sale" u Splitu gdje Jadrolinija prodaje karte za svoje brodove je u vlasništu lučke uprave i to od 1979. goodine kada je terminal izgrađen.

U slučaju potrebe za našim prijdlozima o uređenju čekaonice stojimo Vam na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave, dr. sc. Slavko Lončar

 

developed by Nove vibracije