Novosti

Croft Brothers Vineyard


18.06.2011

Nema tome davno kako su nas uvjeravali (a i danas nas uvjeravaju) da stranci u Hrvatskoj neće moći kupovati poljoprivredno zemljište sedam godina poslije ulaska u EU, a i poslije toga (moguće) još tri godine. Braća Croft kupila su blizu "Križa" vinograd na fotografiji puno prije ulaska Hrvatske u EU i k tome još lijepo napisali na enleskom (mogli su barem na hrvatskom!) "Croft Brothers Vineyard" - Vinograd braće Croft. Naravno da nemao ništa protiv engleskog jezika i braće Croft, ali  ...

developed by Nove vibracije