Novosti

Don Ante Politeo - preteča kršćanske socijaldemokracije Suvremenost poruka prve proslave Radničkog blagdana u Dalmaciji


29.05.2011

Dok se diljem svijeta prvosvibanjski blagdan tradicionalno slavi, Starograjani mogu s ponosom isticati da su im prije 120 godina prvu proslavu radničkog blagdana u Dalmaciji predci organizirali s porukama koje su uvijek a naročito u kriznim vremenima aktualne.
Dogodilo se to 1. svibnja 1891., a kao sudionici toga znamenitoga povijesnog događaja bili su združeni radnici i mornari te glazbari tadašnjih dviju starogradskih glazba, svi predvođeni 26-godišnjim don Antom Politeom – pretečom kršćanske socijaldemokracije u nas.
Desetljećima smo bili suočeni s nekim neosnovanim tvrdnjama, čak i u stručnoj literaturi i sveučilišnim udžbenicima, da se u Dalmaciji elementi socijalističkog pokreta prvi put javljaju godine 1895. … ili da se godine 1897. prvi put slavio 1. maj u Dalmaciji. Sve to je, međutim, oborio povjesničar Nikša Račić na temelju povijesnih izvora do kojih je došao tijekom istraživanja u arhivima i knjižnicama Zadra i Zagreba, kada je zapravo prikupljao građu za raspravu »Preporodno doba Staroga Grada - Farosa (1797-1922)«. Naime, povijesni izvori svjedoče da je potkraj XIX. stoljeća u drevnom Farosu, onda zvanom Cittavecchia iliti Starigrad, bilo »dosta inteligentnih radnika« koji su odlučili »da slave radnički blagdan, i da potvrde javno svoje načelo, kako pripadaju internacijonalnoj socijalnoj demokraciji«.
Nakon proslave sudionici su bili optuženi na starogradskom Kotarskom sudu i Pokrajinskom sudu u Splitu, a u presudi je zapisano da su to bili »većim dielom radnici i mornari, glazbari obaju glazba starigradskih, te su to bili oni koji su na prvog svibnja prisustvovali onoj radničkoj demonštraciji«, dok je prema sudskom zapisniku don Ante rekao da je brojne sugrađane koji su do tada »bili razdieljeni u besmislene političke stranke« okupio da »demonštriraju proti kapitalu«.
Sve to govori u prilog zaključku da je ova proslava radničkog blagdana bila, zapravo, u ishodištu autohtonog socijalnog pokreta, budući da je organizirana čak 15 dana prije nego je papa Lav XIII. objavio svoju glasovitu socijalnu encikliku »Rerum novarum« dijagnosticirajući kao bolest kapitalizam, ondašnji kapitalizam 19. stoljeća, a socijalizam kao krivi lijek. Ali, treba znati da je nakon sto godina, dakle 1991., papa Ivan Pavao II., koji je ove godine 1. svibnja na blagdan sv. Josipa Radnika proglašen blaženim, u enciklici »Centesimus annus« kazao da se ne treba vratiti na kapitalizam kao da socijalizma nije bilo, nego da treba učiti i od minulog socijalizma kako bi se stvorio novi pravedniji sustav, a to je zapravo bît programa don Ante Politea i združenih Starograđana prije 120 godina – ističe prof. Račić i dodaje da je u pripremi spomen-ploča kojom će se obilježiti prva proslava radničkog blagdana u Dalmaciji te da će u okviru proslave Dana grada Farosa biti i znanstveni skup priređen povodom obljetnice tog jedinstvenog događaja čije nam jasne poruke i danas bivaju prepoznatljive po svojoj suvremenosti.


Mirko Crnčević
 

developed by Nove vibracije