Novosti

NATJEČAJ za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2011. godini


08.05.2011

UO za prosvjetu, kulturu i šport

Županijsko povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije, za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece, objavljuje

 

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu pomoći studentima iz obitelji

s pet i više djece u 2011. godini

 

 

I.

 

Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje novčanu pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece.

 

 

II.

 

Novčana pomoć dodijelit će se studentima koji su:

- redoviti studenti u akademskoj godini 2010/11.,

- imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,

- žive u zajedničkom kućanstvu u obitelji s pet i više djece

 

 

 

III.

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je dostaviti:

- potvrdu o statusu redovitog studenta za akademsku 2010/11.

- potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne stariju od šest mjeseci

- izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre

- fotokopiju računa u banci (fotokopija ugovora ili fotokopija bankovne kartice).

 

 

 

IV.

Iznimno, studenti koji su se prijavili na isti natječaj u 2010. godini nisu obavezni dostaviti izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre.

 

 

 

V.

 

Prijava, s potpunom dokumentacijom, podnosi se na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: „za dodjelu novčane pomoći studentima“.

 

 

U prijavi je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili mobitela.

 

 

Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave natječaja u

javnom tisku.

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 400-183.

 

Tekst natječaja objavljen je i na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr.

 

 

Natječaj je objavljen u „Slobodnoj Dalmaciji“ dana 6. svibnja 2011.
 

 

izvor: www.dalmacija.hr.

developed by Nove vibracije