Novosti

Sazvana XIV sjednica Gradskog urbanističkog odbora


02.05.2011


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD
G r a d s k o v i j e ć e
Gradski urbanistički odbor


KLASA: 021-05/11-01/13
URBROJ: 2128/03-11-1
Stari Grad, 3. svibnja 2011. godine

 

 

ČLANOVIMA GRADSKOG URBANISTIČKOG ODBORA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROG GRADA

S V I M A

 

 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada». broj 3/10)   s a z i v a m  z a  d a n

 


5. svibnja (četvrtak) 2011. godine, u 11:00 sati
u Gradskoj vijećnici

 

 

XIV SJEDNICU GRADSKOG URBANISTIČKOG ODBORA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROG GRADA

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 


D n e v n i   r e d :

 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne (XIII) sjednice Gradskog urbanističkog odbora,
2. Očitovanje Investitora – SN HOLDING d.d. na Amandmane Gradskog vijeća Grada Staroga Grada na Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Zogonke – dijela naselja Stari Grad –stav Gradskog urbanističkog odbora,
3. Izvješće o poduzetim mjerama i aktivnostima na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada,
4. Izvješće Javne ustanove zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije o obavljenim poslovima na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije,
5. Svjetionik d.o.o. Stari Grad – Studija prostornih mogućnosti za izdvojene zone ugostiteljsko- turističke namjene (područje Ključna – Žolca),
6. R a z n o .

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA: Mate Mijić, v.r.

 

 

O tome obavijest i poziv:

1. Gđa Đurđica Plančić – gradonačelnica Grada Starog Grada,
2. G. Marijo Lušić Bulić – predsjednik Gradskog vijeća Grada Staroga Grada.

 

 

Prilozi:


• Zapisnik sa XIII sjednice Gradskog urbanističkog odbora
• Izvješće o poduzetim mjerama i aktivnostima ...
• Izvješće Javne ustanove zavoda za prostorno uređenje ...
• Studija prostornih mogućnosti ... (CD)

 

 

NAPOMENA:


• Očitovanje SN Holding d.d. na Amandmane Gradskog vijeća
Grada Staroga Grada na Konačni prijedlog UPU Zogonke dostavljeno je
članovima GUO uz poziv za prethodnu (XIII) sjednicu Odbora
 

developed by Nove vibracije