Novosti

CONCERTO SOLUTION - Zahtjev za ostvarivanje poticaja


02.05.2011

Kućevlasnici koji očekuju poticaje za termičku izolaciju ovojnice privatnih zgrada, ugradnju efikasnijeg sustava grijanja/hlađenja/ventilacije / STV ili ugradnju solarnih termičkih kolektora ili fotonaponskih modula trebaju podnijeti zahtjev.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE ZAHTJEVA ZA OSTVARENJE POTICAJA
Prije popunjavanja ovog Zahtjeva preporučeno je prvo proučiti kriterije za ostvarenje poticaja navedene u Kriterijima i postupku za dodjelu bespovratnih sredstava Europske Komisije, objavljenom na web stranicama Concerto Solution projekta
Proučavanjem navedenih kriterija zainteresirani su kućevlasnici u mogućnosti procijeniti iznos bespovratnih sredstava koji mogu dobiti, a točan će iznos odrediti Europska Komisija nakon uvida u dokumentaciju i elaborat pojedinog projekta/zahvata.
Ovaj zahtjev omogućuje preliminarni uvid u planirane/izvedene zahvate. Po završetku svih radova/zahvata kućevlasnici će sklopiti Sporazum o preuzimanju dokumentacije (Hand-Over Certificate) pri čemu će predati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, uključujući račune za naručene usluge i materijale čime se potvrđuje dovršetak radova/zahvata.
U dijelovima ovog dokumenta, „Detaljan opis svakog zahvata sustava“ i „Opis ušteda“ potrebno je čim detaljnije definirati planirane/izvršene zahvate na sustavima, primjerice ukoliko se radi o topl. izolaciji ovojnice objekta:
− debljina i materijal zidova
− debljina topl. izolacije, materijali izolacije, te koeficijent prolaza topline K izolacije
Primjer, zamjena prozora i vrata:
− svojstva starih prozora i vrata
− svojstva novih prozora i vrata, te koeficijent prolaza topline K
U dijelu „Opis ušteda“ potrebno je navesti planirane/ostvarene uštede sukladno projektnoj dokumentaciji izrađenoj od stručnih projektanata. Ukoliko za izvršenje projekta nije zatraženo stručno mišljenje projektanata, potrebno je procijeniti moguće uštede (toplinskom izolacijom ovojnice objekta između 5-10 cm debljine moguće je postići uštedu u energiji potrebnoj za grijanje između 25-50%, itd.).
Svi će navedeni podaci biti provjereni, te po potrebi usklađeni sa prethodno izrađenim referentnim modelom ukoliko se uoče značajna odstupanja i nerealne procjene ušteda kako bi se osigurala ispravnost podataka te da projekti ne bi bili odbijeni od strane Europske Komisije uslijed netočnih podataka.
Molimo da svi uneseni podaci u ovom dokumentu budu ispravno upisani! Nakon popunjavanja ovog zahtjeva potrebno je pohraniti isti, te izmijeniti naziv dokumenta na sljedeći način – „Zahtjev za ostvarenje poticaja_ime_prezime“, primjerice „Zahtjev za ostvarenje poticaja_Ivan_Horvat“. Ovaj je dokument potrebno dostaviti isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: z.bacelic@ic-group.org. Detaljnije informacije o moguće je potražiti na: 098 277 942 – g. Ivan Vranković ili 091 45 606 21 – Zlatko Bačelić Medić.
 

developed by Nove vibracije