Novosti

IN MEMORIAM: Ante Biankini (1860. - 1934.)


08.02.2011

Ante Biankini (Stari Grad, 31. kolovoza 1860. - Chicago, 9. veljače 1934.), hrvatski liječnik i političar.

 

Djelovao je u Starom Gradu, a od 1898. godine u Chicagu kao suradnik znamenita kirurga J. B. Murphyja te je bio docent kirurgije na sveučilištu Sveučilište Nordwestern.

Bavio se i političkom djelatnošću među našim iseljenicima zalažući se za oslobođenje i ujedinjenje južnoslavenskih naroda. Bio je i predsjednik Jugoslavenskog odbora u SAD-u, a u Chicagu je izdavao listove Hrvatska zastava i Jugoslavenska zastava.

Izvor: Wikipedija
 

developed by Nove vibracije