Novosti

22.12. - Plesni studio mladih Hvar, predstava "Bog je tu"


21.12.2010

U srijedu, 22. prosinca 2010. godine, Plesni studio mladih Hvar, održat će u kazališnoj dvorani u Starome Gradu plesnu predstavu "Bog je tu", u 18.00 sati.


Predstava je koncipirana tako da kroz govorni i plesni dio prenese poruku Božje prisutnosti u svakom dijelu našeg života. Dvanaest djevojaka (koje nose metaforičku naznaku 12 apostola) uvode nas u različite misaone situacije u koje unose poruku mira, ljubavi i vjere. Ples, kao sastavni dio predstave, stavljen je u funkciju reakcije na određene emocije i kao završetak misli, kroz sebi svojstven način neverbalne komunikacije.

 

Plesni studio mladih Hvar djeluje od 1994. godine, prvo kao sastavni dio Dramskog studija mladih, a od 2005. godine kao samostalna udruga. Trenutno broji 96 članova, uzrasta od 7 do 18 godina. Voditeljica Plesnog studija mladih Hvar je gđa Nada Jeličić.
 

developed by Nove vibracije