Novosti

Održana VII sjednica Gradskog urbanističkog odbora


08.12.2010

Uz nazočnost Gradonačelnice Grada Staroga Grada gđe Đurđice Plančić i predsjednika Gradskog vijeća g. Marija Lušića Bulića, pod predsjedanjem predsjednika g. Mate Mijića 7. 12. 2010. održana je VII sjednica Gradskog urbanističkog odbora. Na sjednici su doneseni slijedeći zaključci:

 

Glede prioriteta izrade i donošenja prostornih planova:

1. Preporuča se Gradskom vijeću Grada Staroga Grada donošenje odluke o prioritetnom poduzimanju svih propisanih mjera i aktivnosti u cilju što prijašnje izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada u 2011. godini, sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada.

2. Gradskom vijeću Grada Staroga Grada preporuča se donošenje odluke o prioritetnom poduzimanju svih propisanih mjera i aktivnosti u cilju što prijašnje izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Ivanje Gomile – dijela naselja Staroga Grada u 2011. godini, sukladno Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Ivanje Gomile.

 

Glede mogućnosti legalizacije objekata

U cilju stvaranja uvjeta i pretpostavki za legalizaciju objekata izgrađenih na području Grada Staroga Grada bez valjane zakonom propisane dokumentacije, u prijelaznim i završnim odredbama Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana – provedbenim odredbama, regulirati njihov status sukladno Zakonu

 

Glede Izmijenjenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Maslinica:

Primjedbe Odbora uputit će se Stručnom izrađivaču Izmijenjenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Maslinice – dijela naselja Staroga Grada u ponovljenoj javnoj raspravi, sukladno točki I.5. Zaključka o utvrđivanju Izmijenjenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Maslinice – dijela naselja Staroga Grada i točki 4. Objave ponovljene javne rasprave Izmijenjenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Maslinice – dijela naselja Staroga Grada. Primjedbe možete naći na linku "Prostorni planovi"

 

Glede potrebe proširenja građevinskog područja:

Preporuča se Gradskom vijeću Grada Staroga Grada da u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada, sukladno odredbi članka 50. stavak 1. alineja 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji Nositelju izrade Plana predložiti proširenje građevinskog područja zapadno od sadašnje granice obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada, od zapadne granice obuhvata Urbanističkog plana uređenja Maslinice do granice područja Grada Staroga Grada u uvali Maslinica.

 


Odbor je primio k znanju Informaciju o tekućim aktivnostima na donošenju Urbanističkih planova uređenja: Mala Rudina, GZ Vrbanj i Zogonke – dijela naselja Stari Grad (pribavljanje mišljenja i suglasnosti na Konačne prijedloge Planova) te Informaciju o tekućim aktivnostima na izradi Urbanističkih planova uređenja: naselja Selca i Račice-Vratenjica – dijela naselja Staroga Grada (dostava Odluke o izradi tijelima iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, s pozivom za dostavu zahtjeva /podaci, planske smjernice i propisani dokumenti/ potrebnih za izradu Planova).

 

Zaključci Odbora vezani za prioritete u izradi i donošenju prostornih planova, mogućnost legalizacije objekata i potrebu proširenja građevinskog područja proslijedit će se Gradskom vijeću na daljnju nadležnost i postupanje.
 

developed by Nove vibracije