Novosti

Sv. Nikola - vijenac za pomorce i putnike


05.12.2010

Predstavnici Jadrolinije i Grada Staroga Grada okupili su se danas (6. 12.) u 11:15 sati na palubi trajekta "Petar Hektorović", kako bi u znak pijeteta prema svim pomorcima i putnicima, a na dan njihova zaštitnika sv. Nikole, bacili u more vijenac. Vijenac je u more bacio predsjednik Gradskog vijeća Grada Staroga Grada - g. Marijo Lušić Bulić, a ovom simboličnom činu bili su nazočni: Gradonačelnica gđa Đurđica Plančić, i kapetan m/t Petar Hektorović - g. Vjekoslav Dorić.

developed by Nove vibracije