Novosti

Započelo izlaganje podataka nove katastarske izmjere i obnova zemljišne knjige za katastarsku općinu Stari Grad


06.12.2010

Novi katastar i zemljišna knjiga u Starome Gradu

 

 

U ponedjeljak, 29. studenog 2010. godine započelo je s radom katastarsko i sudsko Povjerenstvo Državne geodetske uprave i Općinskog suda u Starom Gradu s tim da će se Povjerenstvo Državne geodetske uprave izvršiti izlaganje na javni uvid podataka nove katasarske izmjere za dio katastarske općine Stari Grad u površini na 994 ha (cijela K.O. zahvaća 3870 ha), a povjerenstvo Općinskog suda u Starom Gradu će obnoviti zemljišnu knjigu za isto područje.

Tako su već za 13. prosinca 2010. godine pozvane prve stranke – vlasnici i ovlaštenici da pristupe na uvid u prostorije povjerenstva u Starom Gradu na adresi Vukovarska 27.


Postojeći su katastarski podaci i zemljišne knjige nastali još u 19. stoljeću (stara austrijska izmjera mjerilo 1:2880) i sve su više, zbog svoje zastarjelosti i neusklađenosti bili prepreka u redovnom funkcioniranju života ili pak pri pokretanju investicija i sl.


Stoga, još 2004. godine, zalaganjem Grada Staroga Grada i Područnog ureda za katastar Split i njegove Ispostave u Starom Gradu, pokrenut je postupak javne nabave pri Državnoj geodetskoj upravi u Zagrebu, u svrhu izrade novog (digitalnog) katastra i obnove zemljišne knjige, nakon čega je poznata zagrebačka geodetska tvrtka „Geoprojekt“ započela s radovima nove katastarke izmjere, te istu dovršila u 2007. godini.


Valja spomenuti da je Grad Stari Grad osigurao 60% financijskih sredstava od ukupne cijene od 2,465 865,00 kuna, odnosno 1,479519,00 kuna za obavljanje poslova nove katastarske izmjere, a ostatak Državna geodetska uprava.


Sukladno zakonu, nakon dovršetka nove katastarske izmjere slijedi izlaganje katastarskih podataka dobivenih katastarskom izmjerom i obnova zemljišnjih knjiga kojom prigodom će se pozivati stranke kako bi se suglasile sa snimljenim i izmjerenim stanjem svojih nekretnina, te sudjelovale u osnivanju zemljišno-knjižnih uložaka tijekom obonove zemljišne knjige.


Važno je istaći da će vlasnici i ovlaštenici na nekretninama na spomenuti način efikasno rješavati svoja prava na nekretninama, a praksa je pokazala da su se mnoge sporne situacije riješile u vrlo kratkom vremenu.


Dakako da je, osim neosredne koristi za vlasnike i ovlaštenike i zakonska obveza odazvati se pozivima koje će im povjerenstvo dostavljati poštom ili pak po posebnom povjereniku u slučaju problema s adresom.


Efekti zbog sređenog katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja bit će prvenstveno u većoj pravnoj sigurnosti građana, vlasnika i ovlaštenika i drugih korisnika evidencija, a k tome tehnički-tehnološki se uvaćava kvaliteta, brzina i efikasnost različitih transakcija s nekretninama.

Stoga će se dovršetak svih aktivnosti u svrhu stavljanja u funkciju novog katastra sa digitalnim katastarskim planovima u mjherilu 1:1000, te obnovljene zemljišne knjige za Stari Grad značiti i ogroman iskorak u modernizaciji različitih postupanja s nekretninama, privlačenju investicija, skraćivanju rokova u radu službe itd.
 

developed by Nove vibracije