Novosti

Novine u Zakonu o cestama


25.11.2010

Vlada je na  sjednici 19. 11. 2010. usvojila prijedlog Zakona o cestama koji proširuje krug osoba s invaliditetom koje mogu ostvariti pravo na oslobađanje plaćanja cestarine i na kategoriju osoba kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%.

Ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za branitelje i ministra nadležnog za zdravstvo i socijalnu skrb propisat će isprave na temelju kojih se ostvaruje pravo te postupak i način ostvarivanja prava.

Velikim gradovima prepušta se građenje i održavanje sadašnjih županijskih i lokalnih cesta na njihovom području. Te javne ceste prestaju biti javne i postaju nerazvrstane ceste, posebno određene kao gradske ceste.

Sredstva za gradske ceste osiguravat će se iz godišnje naknade za uporabu cesta te iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta iz trošarine na gorivo, proporcionalno udjelu duljine gradskih cesta u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta.

Nerazvrstane ceste predlažu se odrediti kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze.

U Zakon su ugrađene odredbe novih direktiva EU s područja sigurnosti prometa na cestama i elektroničke naplate cestarine koje su usvojene u 2009. i 2010. godini.

U Zakon su vraćene odredbe o prekomjernoj uporabi cesta, pa će u izvorima financiranja javnih cesta ponovno biti naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta.

 

Izvor: www.mmtpr.hr

 

developed by Nove vibracije