Novosti

Ministarstvo financija - Registar neprofitnih organizacija


22.11.2010

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
DRŽAVNA RIZNICA

Klasa: 400-06/10-01/417
Urbroj: 513-05-02/10-2

Zagreb, 22. studeni 2010. godine

 

JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
- SVIMA-

 

 

 

Predmet: Registar neprofitnih organizacija

 

 

Poštovani,

 

Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine", br. 10/08 i 7/09; dalje u tekstu: Uredba) propisana je obveza upisa u Registar neprofitnih organizacija (dalje u tekstu: Registar) za sve aktivne neprofitne organizacije neovisno kad su osnovane.


Uvidom u registre kod kojih se vrši upis prilikom osnivanja (Uredi državne uprave u županijama, Ministarstvo uprave i dr.) uočeno je da dio neprofitnih organizacija nije izvršilo obvezu upisa u Registar pri Ministarstvu financija.

 

Potvrda o upisu u Registar obvezan je dio dokumentacije za natječaje koje raspisuju ministarstva, uredi državne uprave i ostali proračunski korisnici državnog proračuna, a na koje se prijavljuju neprofitne organizacije.

 

Predlažemo da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje raspisuju natječaje i propisuju dokumentaciju koju neprofitne organizacije trebaju dostaviti za sudjelovanje na istima, kao obvezan dio dokumentacije traže i potvrdu o upisu u Registar. Na taj bi se način spriječila mogućnost da se na natječaje prijavljuju neprofitne organizacije koje nisu izvršile obvezu upisa u Registar.

 

Napominjemo da Ministarstvo financija ne izdaje posebne potvrde o upisu u registar već potvrdu čini izlistana (isprintana) stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon pretrage Registar koji je objavljen na web stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr – Državna riznica – Računovodstvo – Neprofitno računovodstvo).

 

Financijske izvještaje, koji su važan dio natječajne dokumentacije, neprofitne organizacije sastavljaju za poslovnu godinu i razdoblja u toku godine (tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno razdoblje) na slijedećim obrascima:

 

- Bilanca na Obrascu: BIL – NPF,
- Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF i
- Skraćeni račun prihoda i rashoda na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.

 

Za moguća pitanja molimo obratite se putem elektroničke pošte na kontakt osobu: Hajdica Filipčić (hajdica.filipcici@mfin.hr) ili telefonski na broj 01/4591-443.

 

 

S poštovanjem,

 

GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA
Vesna Orlandini

 

developed by Nove vibracije