Novosti

18. 11. - Stari Grad za Vukovar


17.11.2010

Danas su Starograđani za grad - heroj zapalili svijeće. Da se pamti i nikad ne zaboravi. Uz veličanstveni prizor koji dočarava ova fotografija, izabrali smo stihove Hrvoja Hegedušića "Stoji grad".  Da se pamti i nikad ne zaboravi ...

 

Hrvoje Hegedušić:
 

Stoji grad

 

Pod kišom čelika, ognja i smrti
Gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad
Stoji grad
Vječan k'o narod ponosno stoji
I posljednje dane dušmanu broji
Vukovar, Vukovar


Iz majčina krika sloboda se rađa
I uskoro bijela zaplovit će lađa
Do sunca
Iz krvi i bola niknut će cvijeće
I nikada narod zaboravit neće
Vukovar

 

developed by Nove vibracije