Novosti

Održana XIII sjednica Gradskog vijeća


16.11.2010

Pod predsjedanjem Marija Lušića Bulića, uz nazočnost gradonačelnice Đurđice Plančić i zamjenika gradonačelnice Tonija Lučić Lavčevića, 16. 11. 2010. godine, s početkom u 17:00 satu u Gradskoj vijećnici održana je XIII sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Nakon usvajanja Zapisnika sa XII sjednice Vijeća i postavlejnih vijećničkih pitanja, Vijeće je jednoglasno (sa 6 glasova nazočnih vijećnika) donijelo Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Široki rat. Na inicijativu Udruge Šumovlasnika otoka Hvara "Pinjula" čiji su predstavnici nazočili sjednici, Vijeće je preporučilo Gradonačelnici kao izvršnom tijelu Grada da u dogledno vrijeme s predstavnicima investitora - tvrtkom "Šipan" d.o.o., definira međusobne odnose glede korištenja postojeće i izgradnje buduće komunalne infrastrukture izvan granica zahvata Plana, kao bi se istovremeno osigurali uvjeti za realizaciju predmetne investicije (ishođenje građevinske dozvole i izvođenje građevinskih radova) ali i zaštitili interesi Grada u pogledu očuvanja postojeće komunalne infrastrukture (osobito prometne i vodoopskrbne infrastrukture, koja strukturom, obimom i kvalitetom ne zadovoljava ni potrebe Grada ni potrebe investitora), kao i moguća participacija investitora u izf'gradnji novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Također jednoglasno, Vijeće je u nastavku donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Selca i Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Račice-Vratenjica - dijela naselja Stari Grad. Donesena je i Odluka o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju sporazuma o međusobnoj suradnji s mjestom Kunštat u Českoj Republici, kao i Odluka o izmjeni Odluke o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, te ploča s brojevima zgrada i o načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte. Na kraju zasijedanja, Vijeće je jednoglasno donijelo dvije odluke o stjecanju nekretnina, čime su ostvareni formalni uvjeti za provedbu odgovarajućih postupaka javne nabave koji su u nadležnosti Gradonačelnice.

 

Opći akti doneseni na XIII sjednici Vijeća objavit će se u "Službenom glaniku Grada Starog Grada", broj 13/10 i na linkovima:  "Prostorni planovi" i "Važniji opći i drugi akti".

 

developed by Nove vibracije