Novosti

Zaboravjeni ordenj - bandiruola


05.12.2009

Pred Božić obicno su težaci na našem otoku, a tako i u Starom Gradu pretakali vino. Na dnu bačava nataložila bi se tzv. /feca /koju je trebalo ukloniti da bi vino bilo dobro i da se ne bi pokvarilo. Kroz /purtelu /(otvor na bačvi) zgusnuta masa, talog - /feca /izvukla bi se vani, nakon toga prale su se bačve. Upravo za pranje bačava služila je /bandiruola. /To je bio štap dug oko dva metra, na vrhu kojega je bila pričvršćena jedna krpa. Unutrašnjost bačve bi se zalila vodom i tom bandiruolom pralo. Drvene bačve su zamijenili rosfraji i bandiruole ničemu već ne služe.

 

 

developed by Nove vibracije