Novosti

1. 08. - "6. susret čakavskih pjesnikinja" u Hektorovićevom Tvrdalju na tragu Gracione Lovrinčeve


29.07.2009

Subota, 1. kolovoza 20098. godine, uoči blagdana Svetog Stjepana, Grad Stari Grad organizira «6. Susret čakavskih pjesnikinja» u Hektorovićevom Tvrdalju "Jazik naših materih -  na tragu Gracioze Lovrinčeve" (pjesnikinje iz 16. stoljeća). Nastupaju pjesnikinje otoka Hvara, Brača, Korčule i Visa. Gost susreta je gosp. Ante Božanić Pepe iz Komiže. Pjeva mješoviti zbor mladih «Cordae vocale» iz župe Sv. Duha iz Vrbanja. Početak je u 21:00 sat.


Program

 

Zbor Cordae vocale župe Sv. Duha Vrbanj

Katica Babaja „Kako su se ludili“
Ičica Barišić „Vile su je nosile“, „Reditošćina“

Anela Borčić „Ne jub iz užonci“, „Nemojte mi zamirit“
Dubravka Borić „Naš svit i smih“

Marica Buratović „Peškarija“
Anka Carić „Ićila bi“ čita Katija Stančić

Zbor Cordae vocale župe Sv. Duha Vrbanj

Roza Dobronić „Užonce“
Marica Gamulin „Stori sviti“

Marija Jurić „Vajo znat“
DobrilaTomičić „Moja mat“

Razgovor Damira Carića sa gostom pjesnikom Antom Božanićem Pepeom
Ante Božanić Pepe čita svoje pjesme

Katarina Gladović (uz gitaru) „Po pasju“

Dobrila Kuzmić „Fjaba o Dunkotu“
Lidija Kosec „Serafin“

Hotena Marčetić „Hodit u kiče“
Rajka Maslovarić „Pomarčina 61.“

Lucija Rudan „Kota Molo“ čita Katja Stančić
Tatjana Radovanović „Svako misto misi svoje tisto“

Zbor Cordae vocale župe Sv. Duha Vrbanj


Organizator: Grad Stari Grad

 

 

 

 

developed by Nove vibracije