Novosti

OŠ Petra Hektorovića Stari Grad izdala list Hektorović


30.05.2009

Osnovna škola Petra Hektorovića iz Staroga Grada i ove godine je, povodom Dana škole, izdala školski list Hektorović. Predivan list u kojem su puno znanja, umješnosti i truda unijeli aktivisti novinarske grupe sa svojim profesorima, dostupan je pučanstvu. Promocija istoga bila je na tradicionalnoj školskoj priredbi održanoj u Kazališnoj dvorani u četrvrtak u 20 h kada se istoga na samome ulazu moglo nabaviti. Vrlo šarolik sadržaj lista te veliki broj fotografija kronološki opisuju uređenje školske zgrade koja je i glavna tema ovoga broja. List se može nabaviti u tajništvu OŠ Petra Hektorovića.

developed by Nove vibracije