Novosti

Dovršetak uređenja obale sanacijom zida na Spomeniku


26.05.2009

Na dijelu Starogrojčice iza Spomenika, na cesti-šetnici za hotelski kompleks u Starome Gradu obavljaju se završni radovi po tvrtci Strabag-hidroinžinjering d.o.o. iz Splita. Obnavlja se obalni zid na kojeg će se postaviti kameni blokovi i tako dobiti uredan plato za buduće dizanje brodova za eventualnu postavu dizalice za brodove, kako se nebi trebalo ići čak do Vrboske za očistiti malo veći brod, do 5 t. Osim toga taj dio obale će se spojiti i  sa šetnicom gdje će se, kao i na prethodne 2 dionice gdje je popravljen obalni zid, ugraditi betonski zid kojega će se sa morske strane obložiti kamenom tako da sve poprimi prirodnu vizuru kamenog zida, a da zid bude dugovječan. Nakon toga slijedi betoniranje šetnice,  potom i postava asfalta, a prije toga i nova postava vodovodnih instalacija uz obalu. Time će u potpunosti do 15. VI. biti završeni radovi na ovoj 2 km dugoj dionici I. faze izgradnje obalnog fekalnog kolektora Staroga Grada.

developed by Nove vibracije