Novosti

Buduće učiteljice posjetile Stari Grad


23.05.2009

Gradonačelnik Visko Haladić primio je u Gradskoj vijećnici grupu od 14 budućih učiteljica iz Splita, studentica 2. godine, predvođene prof. Mladenom Domazetom na jednodnevni stručni izlet u Stari Grad. Cilj je bio upoznati se sa bogatom poviješću Staroga Grada te su stoga posjetili Gradski muzej i ribnjak Petra Hektorovića kao i crkve sv. Petra i sv. Nikole. U grupi su bile predstavnice otoka Visa, Hvara, Splita, Šibenika i dr. mjesta a gradonačelnik ih je darovao turističkim prospektima i dr. brošurama a one koje su najviše zapamtile detalje današnjeg studijskog izleta prof. Domazet darovao je knjigama i CD-om koje je gradonačelnik poklonio. Knjige; Za križem, Zbornik čakavske poezije, Boterijeva knjiga te knjiga Stari Grad u minijaturi završile su u pravim rukama.

developed by Nove vibracije