Novosti

Dezinsekcija i deratizacija - obavijest


20.05.2009

Tvrtka "Ekocijan" d.o.o. iz Zagreba, obavit će obvezatnu (preventivnu) deratizaciju na području Staroga Grada i prigradskih naselja (Dol, Rudina, Vrbanj, Basina) u vremenu od 28. do 30. svibnja 2009. godine.  U sklopu akcije izvest će se obrada kanalizacija i septičkih jama. Deratizacija na gradskom smetlištu u Starome Gradu obavit će se 30.svibnja 2009.. Poslovi će biti obavljeni prema Provedbenom planu obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Splitsko-dalmatinske županije u 2009. godini, odnosno izvodima plana za pojedine gradove i općine. Sredstva koja će biti primijenjena su: rasuta meka (ratimor) bromadiolon 0,005%; parafinski blok (kocka) rodexion kocke bromadiolon 0,005% i meki mamac (ratimor) bromadiolon 0,005%. Antidot: Vitamim K1. Za larvicidnu dezinskeciju - diflox compresse diflubenzuron.

developed by Nove vibracije