Novosti

Uporabna dozvola za prostorije HNK Jadran na igralištu Dolci


19.05.2009

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, povodom zahtjeva Grada Staroga Grada, zastupan po gradonačelniku Visku Haladiću, temeljem čl. 129 Zakona o gradnji izdao je Uporabnu dozvolu investitoru Gradu Starom Gradu. Time se dozvoljava upotreba izgrađene poslovne građevine (objekta društvenog standarda) uz nogometno igralište Dolci za potrebe HNK Jadran u Starome Gradu, na č.z. 7186 izgrađene u prizemlju, brutto površine 89 m2. Nakon što je Grad podnio zahtjev 26. IX. 2008. godine, Povjerenstvo za tehnički pregled je 19. III. 2009.  izvršilo tehnički pregled građevine i pregled svih dokumenata koji se odnose na građenje poslovne građevine te o tome sastavilo zapisnik. Tim tehničkim pregledom povjerenstvo je utvrdilo da je predmetna građevina izvedena u skladu sa uvjetima uređenja prostora i tehničkim normama i standardima te da je izgrađena sukladno građevnom dozvolom koju je izdao Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove od 25. XI. 2005. godine.

developed by Nove vibracije