Novosti

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora


17.05.2009


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD
Povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora

KLASA: 013-03/09-01/15
URBROJ: 2128-03-09-1
Stari Grad, 18. svibnja 2009. godine

Na temelju odredbe članka 41. Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora (“Službeni glasnik Grada Starog Grada”, broj: 11/01, 3/05 i 3/07), Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora, nakon što je utvrdilo rezultate glasovanja na izborima za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Dol, održanim dana 17. svibnja 2009. godine, na biračkom mjestu broj 1., u Domu mladeži u Dolu

O B J A V L J U J E
rezultate glasovanja za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Dol

Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na biračkom mjestu broj 1., u Domu mladeži u Dolu, utvrđeno je:

- broj birača upisanih u popis birača Mjesnog odbora Dol, je 298
- ukupno je glasovalo 213 birača
- važećih glasačkih listića bilo je 160
- nevažećih glasačkih listića bilo je 53

1. Lista HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ,
nositelja Ive Duževića (Pište), dobila je 160 glasova, odnosno 5 mjesta u Vijeću

a) članovi Vijeća Mjesnog odbora Dol su kandidati sa kandidacijske liste
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ, su

1. Ivo Dužević (Pišta)
2. Linda Kuničić
3. Dražen Sansović
4. Pero Vidović
5. Nikša Moškatelo

- kandidati sa Kandidacijske liste koji su izabrani za članove Vijeća, su:

1. Ivo Dužević (Pišta) (HDZ)
2. Linda Kuničić (HDZ)
3. Nikša Moškatelo (HDZ)
4. Dražen Sansović (HDZ)
5. Pero Vidović (HDZ)


ČLANOVI PREDSJEDNIK
IZBORNOG POVJERENSTVA IZBORNOG POVJERENSTVA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Katarina Bogdanić, v.r. Mladen Plančić, v.r.

Ivo Šimunović, v.r.

 

_________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD
Povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora

KLASA: 013-03/09-01/15
URBROJ: 2128-03-09-2
Stari Grad, 18. svibnja 2009. godine

Na temelju odredbe članka 41. Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora (“Službeni glasnik Grada Starog Grada”, broj: 11/01, 3/05 i 3/07), Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora, nakon što je utvrdilo rezultate glasovanja na izborima za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Vrbanj, održanim dana 17. svibnja 2009. godine, na biračkom mjestu broj 2., u Domu Matija Ivanića u Vrbanju

O B J A V L J U J E
rezultate glasovanja za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Vrbanj

Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na biračkom mjestu broj 2., u Domu Matija Ivanića u Vrbanju, utvrđeno je:

- broj birača upisanih u popis birača Mjesnog odbora Vrbanj, je 514
- ukupno je glasovalo 279 birača
- važećih glasačkih listića bilo je 259
- nevažećih glasačkih listića bilo je 20

1. Lista HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ,
nositelja Luke Pavičića, dobila je 104 glasa, odnosno 2 mjesta u Vijeću

2. Lista HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – HSS,
nositelja Dinka Račića, dobila je 155 glasova, odnosno 3 mjesta u Vijeću

a) članovi Vijeća Mjesnog odbora Vrbanj su kandidati sa kandidacijske liste
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ, su

1. Luka Pavičić
2. Vlado Vodanović

b) članovi Vijeća Mjesnog odbora Vrbanj su kandidati sa kandidacijske liste
HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – HSS, su

1. Dinko Račić
2. Andrija Čubre
3. Mijo Pavičić

- kandidati sa Kandidacijskih lista koji su izabrani za članove Vijeća, su:

1. Andrija Čubre (HSS)
2. Luka Pavičić (HDZ)
3. Mijo Pavičić (HSS)
4. Dinko Račić (HSS)
5. Vlado Vodanović (HDZ)


ČLANOVI PREDSJEDNIK
IZBORNOG POVJERENSTVA IZBORNOG POVJERENSTVA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Katarina Bogdanić, v.r. Mladen Plančić, v.r.

Ivo Šimunović, v.r.

developed by Nove vibracije