Novosti

Započelo uređenje parkirališta na predjelu Malo Selo


12.05.2009

Djelatnici Borove d.o.o. iz Hvara, nakon obavljenog javnog natječaja, započeli su sa uređenjem parkirališta na predjelu Maloga sela tzv. "Borinića vartaj". Vrijednost ove kapitalne investicije za Grad Stari Grad iznosi 639 674,43 kn (sa PDV-om) koja su u cijelosti osigurana u proračunu Grada Starog Grada. Osim parkinga urediti će se i nogostupi, elektrika i nova vodovodna cijev za hidrantsku mrežu te javna rasvjeta a najvažnije je rješenje odvođenja oborinskih voda sa prostora ispred nogometnog igrališa i parkinga u kanal oko Vorbe sa ugrađenim mastolovom. Završetak radova je 15. lipnja 2009. Nakon završetka Grad će dobiti nova 23 parking mjesta te će još spremniji dočekati turiste, budući da parkinga nikada dosta.

developed by Nove vibracije