Novosti

Transplantacija: četiri pacijenta uspješno primila donirane organe


07.05.2009

Poziv koji život znači iz Zavoda za dijalizu KBC-a Zagreb primio je pacijent D.B., a sretna je vijest značila da mu je pronađen odgovarajući donor. Naravno, u toj je situaciji bilo potrebno promptno djelovanje, pa je nakon primljenog poziva ispostava Doma zdravlja dobrom koordinacijom djelatnih timova Hitne pomoći u Hvaru (dr. Saša Rosić i med. teh. Goran Franić) i Starom Gradu (dr. Boris Begović), te liječnice s Hemodijalize Hvara (dr. Tea Carić i medicinska sestra Vanja Salom) pacijenta iz Starog Grada prebacila na hvarski helidrom, a odatle preko Splita u Zagreb, što je učinjeno u rekordna četiri sata.
− Velik je napredak u organizaciji pripreme bolesnika za takav zahvat, a prijevoz do mjesta transplantacije odlično je organiziran. Dakle, dogodio se važan zaokret koji je pacijentima iz “malih” centara za hemodijalizu na otocima dao jednake šanse u realizaciji transplantacije, što se dogodilo lanjskim uključivanjem Hrvatske u Eurotransplant.
Tako je u posljednjih šest mjeseci, od ukupno deset bolesnika, uspješnu transplantaciju imalo njih četvero, a u posljednjih petnaest godina dijalize samo jedan pacijent − rekao je dr. Drago Carić, voditelj ispostave Doma zdravlja u Hvaru.
− Svi pacijenti koji udovoljavaju uvjetima za transplantaciju u Centru za hemodijalizu Hvar obrađeni su i prijavljeni na listu Eurotransplanta, čime su im dostupni organi iz cijele Europe − objasnio je dr. Carić i dodao kako je izuzetno zadovoljan odrađenom akcijom.
Ona je uoči nadolazeće turističke sezone jamstvo i turistima bolesnicima da u slučaju odabira imaju iste šanse kao da su u matičnom centru bilo koje zemlje EU-a. Uza sve to, razvidno je da su dva koordinirana punkta Hitne pomoći i te kako nužna na škoju, posebno u dobroj koordinaciji s ispostavom Doma zdravlja, što jamči visok stupanj zdravstvene sigurnosti, čemu svakako pridonosi i početak rada drugog punkta, 24-satnog dežurstva Hitne pomoći od 1. svibnja u gradu Hvaru.

izvor: Slobodna Dalmacija

tekst i snimaka: Mirko Crnčević

developed by Nove vibracije